Eier du arealer som du ønsker å få gjort om til tomter?

Verdien av en eiendom kan i mange tilfeller økes betydelig gjennom regulering eller omregulering. Selve reguleringsprosessen kan imidlertid være kronglete og uforutsigbar. Mivo har solid kompetanse på dette området, og kan bidra med foredling av din eiendom.  

Mivo har jobbet med regulering, prosjektering og utbygging av eiendom siden 2008, blant annet gjennom utvikling av store fritidsarealer på Strandafjellet. Her har salget av tomter kommet godt i gang og vi er nå klare til å starte opp nye prosjekter. Vi søker derfor kontakt med grunneiere som har areal som egner seg til bolig- eller fritidsformål, primært i kommunene Ålesund, Sula, Skodje, Sykkylven, Stordal, Stranda og Stryn.

Vi gjør bruk av erfaringer og kompetanse som er bygget opp over mange år, og har i tillegg et nettverk med øvrige fagressurser som sikrer høy kvalitet og gjennomføringskraft i prosjektene.

Avhengig av beliggenhet, gjeldende offentlig planverk, hensynet til veier og annen teknisk infrastruktur etc., kan det ta fra mindre enn ett år til flere år før en ny reguleringsplan blir godkjent. Å starte feil kan dermed bli dyrt. Det er også viktig å velge en organisering av arbeidet som gir forutsigbarhet når det gjelder mva, skatt etc.

Ingen eiendommer eller prosjekter er like. Vi starter derfor alltid med å sette oss grundig inn i eierens tanker og ønsker, samt hvilke planer og bestemmelser som gjelder for den aktuelle eiendommen. Utfra en helhetsvurdering gir vi så forslag til hva som kan gjøres - og hvordan.

Ta kontakt med oss om du ønsker å se nærmere på hva som kan gjøres med din eiendom!


Kontakt oss

Telefon 909 89 230
E-post post@mivo.no

Besøksadresse:

Langrabben 56
6013 ÅLESUND

Postadresse:

Postboks 9553 Flisnes
6047 ÅLESUND